Visiting Fellow at the Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM)

17-19 July I will be in Kuala Lumpur Malaysia as IKIM Fellow, if you interesting to attend there a some public lectures that you can register, following is the agenda in Bahasa Melayu (BM):

  17 Julai   Rabu 10:30 am – 12:30 pm


4.00 – 4.30 pm
Syarahan Khas bertajuk “Pemuliharaan Biodiversiti dan Ekologi Menurut Perspektif Islam”.
Tempat: Institut Alam Sekitar dan Pembagunan (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)  

Perjumpaan dengan Pengerusi IKIM,
YABhg. Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid.
  18 Julai     Khamis 8.00 am   Lawatan ke PERHILITAN Cheras dan Paya Indah Wetlands, Putrajaya.
19 Julai   Jumaat 9.00 -11.00 am   3.00 4.30 pm   Syarahan Khas bertajuk “Pemuliharaan Biodiversiti dan Ekologi Menurut Perspektif Islam”. Tempat: Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya (UM)   Forum “Bicara Ad-Deen” bertajuk “Fitrah Alami”. Tempat: Surau, IKIM  

** Berkaitan tajuk “Islam dan Pemuliharaan Biodiversiti/Ekologi

Untuk maklumat lanjut: Rosmidzatul Azila Mat Yamin, liaison officerin-charge (+60136611145; azila@ikim.gov.my)